Papa no Iukoto wo Kikinasai!

Слушайтесь папу!

Papa no Iukoto wo Kikinasai!

Слушайтесь папу!